KURS JȨZYKA NIDERLANDZKIEGO DLA POLAKÓW (Roeselare)

how to create a site
CNaVTPODSTAWOWY KURS w soboty (10h – 12h30) od 14 września 2019 do połowy stycznia 2020.
(podstawy gramatyki j. niderlandzkiego tłumaczone przez polskiego lektora po filologii niderlandzkiej Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, tematy z życia codziennego, praktyczna nauka języka, poznawanie flamandzkiej kultury i dialektu z belgijskim lektorem ...)

Możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu z języka niderlandzkiego CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – De Taalunie) organizowanego w maju każdego roku przez JK services (uprawnienia egzaminatora). Certyfikat potwierdza znajomość języka na danym poziomie (np. A2) i pomaga w załatwianiu wielu formalności związanych m.in. z ubieganiem się o pracę w Belgii lub złożeniem wniosku o belgijskie obywatelstwo.  

Cena: 285 euro za semestr (cena z podatkiem VAT). Materiały dydaktyczne i napoje w cenie kursu!

Zapisy do 31/08/2019. Proszę podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy!

Liczba miejsc ograniczona! Zajęcia w małej grupie!
Wpłaty za kurs należy dokonać do 14 dni od daty wystawienia faktury podając w opisie przelewu numer
otrzymanej faktury. Rezygnacja z udziału w kursie jest możliwa w ciągu pięciu dni roboczych po pierwszej
lekcji. Zwrot całej kwoty nastąpi na podany numer konta.

Więcej informacji o kursie: telefonicznie lub mailowo.

Kontynuacja kursu: zima - wiosna 2020! Więcej informacji wkrótce!

JK services

Informacje :

Joanna Karczewska
tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego
info@jkservices.be
Tel +32 475 56 73 96
(ewentualnie sms w celu późniejszego kontaktu telefonicznego)
 

JK services